POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • administratorem Twoich danych osobowych jest Cherry House Tatiana Wiszniewska,

z siedzibą w Warszawie, 01-634 przy ul. Juliusza Słowackiego 38/46 lok. 58, info@cherryhouse.pl;

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu realizacji umowy najmu apartamentu na okres krótkoterminowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), na podstawie dokonanej dobrowolnie przez Ciebie rezerwacji za pośrednictwem portalu rezerwacji on-line;
 • Twoje dane osobowe będą również przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie administratora, na potrzeby ewentualnej konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 • na potrzeby prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).
 1. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą:
 • dostawca systemu rezerwacji on-line – aplikacji IdoSell Booking - IAI S.A. z siedzibą przy al. Piastów 30, 70-064 Szczecin
 • licencjonowane biuro rachunkowe Fair Profit.
 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 2. W każdej chwili możesz uzyskać kopię swoich danych osobowych przekazywanych p. Tatianie Wiszniewskiej, ul. Juliusza Słowackiego 38/46 lok. 58, Warszawa 01-634 poprzez zgłoszenie wniosku w tym przedmiocie na adres e-mail info@cherryhouse.pl;
 3. Przetwarzamy dane osobowe:
 • na podstawie zawartej umowy – przez okres jej realizacji , a po tym czasie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, tj. okres przedawnienia roszczeń,
 • na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego - przez okres wyznaczony przepisami prawa, m.in. przepisami o rachunkowości, przepisami podatkowymi, prawem cywilnym,
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest marketing własnych usług – przez okres do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – przez okres do czasu odwołania zgody.;
 1. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w razie przetwarzania danych na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niniejsze uprawnienia możesz realizować poprzez zgłoszenie wniosku w tym przedmiocie na adres e-mail info@cherryhouse.pl;
 2. Masz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od czasu jego powołania – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy Rozporządzenia;
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy najmu. Jesteś zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy najmu.
 4. Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od przedsiębiorców prowadzących portale rezerwacyjne, np. Booking.com, Airbnb.com.